Skribent:
Kategori:

Dagisbarn

Skribent:
Kategori:

Dagisbarn

Så här tacklar du bortskämda barn

Barnuppfostran är inte alltid en dans på rosor och det är lätt att känna sig förvirrad över vad som egentligen är för barnets bästa. Så vad gör ni om älsklingarna har blivit bortskämda?

En morsa med dotter
Barn reagerar olika på gränser. Foto: iStock

Allt för många, både folk i branschen och folk rent allmänt, ger direkt föräldrarna skulden för att ett barn är bortskämt.   

Professor i pedagogik Stein Erik Ulvund 

Professor i pedagogik Stein Erik Ulvund vid Universitetet i Olso har blivit trött på att föräldrarna får skulden. Foto: Privat

Stein Erik Ulvund är professor i pedagogik vid Universitetet i Oslo och har skrivit flera böcker om barnuppfostran. Författaren av boken Rakkerunger og englebarn menar att föräldrar vid många tillfällen får oförtjänad kritik.  

– Många använder ordet “bortskämd” på ett oprecist sätt. Ett barn som skriker i butiken för att det inte får godis, är inte nödvändigtvis bortskämt. Tvärtemot är det ju ett tecken på att föräldrarna har mod och ork till att sätta gränser, säger han.  

Med det sagt ska inte barnets berövas möjligheten att ta beslut.  

Det kan vara klokt att låta barnen bestämma på områden som inte är lika viktiga för föräldrarna att bestämma på. Det kan till exempel vara att bestämma ett par middagsrätter i veckan eller vilken tröja barnet ska ha på sig på förskolan, säger han.  

– Då blir de betydligt mer samarbetsvilliga på de områden där föräldrarna måste bestämma.  

Ett barn som skriker i butiken för att det blir nekat godis, är inte nödvändigtvis bortskämt. Tvärtemot är det ju ett tecken på att föräldrarna har mod och ork till att sätta gränser.PROFESSOR STEIN ERIK ULVUND

Konsten att sätta gränser  

Goda tider-experten, sjuksyster och trebarnsmamman Tone Aanderaa menar att gränser handlar om att ta hand om sig själv. Det som är till ditt eget bästa kan också vara till barnets bästa.  

Tone Aanderaa

Sjuksyster och trebarnsmamman Tone Aanderaa påminner om att föräldrar också bör ta hand om sig själva. Foto: Gry Traaen

Det handlar om att ha ett tydligt förhållande till hur din påverkan som förälder och människa bidrar till barnets hälsa.  

Hon betonar i Goda tider att gränser inte handlar om att begränsa barnets möjlighet att uttrycka sig själv, snarare tvärtom: Att utöka barnets gränser baserat på positivt beteende.  

Konsekvent och tålmodighet är nyckelord. Var konsekvent om vad du förväntar dig från barnet och vilket beteende du accepterar, men även tålmodig med att förklara varför du sätter de gränser du gör. Det är lätt att säga nej när man är trött och sliten, men det få motsatt effekt i det långa loppet.  

Dessutom: Precis som vi vuxna kan ta åt oss av ren kritik och förväntar oss konstruktiv kritik – bör du som förälder också lägga vikt vid barnets positiva kvaliteter. Allt för många upprepade tillrättavisningar kan leda till en “kvävd” kommunikation och det ger lite utrymme för utveckling.  

“Gör si, gör så” – det kan bli tröttsamt i längden. Kom ihåg att ge ros där det passar, dela din glädje över barnets positiva upplevelser. Med det sagt ska barnen inte få sin vilja igenom – poängen är kort och gott att barnet inte alltid ska känna det som ett slags nederlag.  

– Kom ihåg att barn är olika  

Och att inte alla barn reagerar likadant på gränser.  

Professor Stein Erik Ulvund drar ett exempel: Några barn är egoistiska och tänker mest på sig själva, vilket leder till att de kan bli avundsjuka på andra barn och föräldrar.  

– Man bör skilja mellan de som är bortskämda och de som inte riktigt har koll på hur man bör bete sig.  

Det handlar om att barnet bättre behöver förstå vad som är ett accepterat beteende och det betyder inte nödvändigtvis att barnet är bortskämt, säger han. För Ulvund handlar det snarare om de tillfällen där föräldrarna “ger upp” och upprepade gånger går med på barnens krav.  

Man bör skilja mellan de som är bortskämda och de som inte vet hur man bör bete sig.PROFESSOR I PEDAGOGIK, STEIN ERIK ULVUND

– Bortskämda barn är de som fortfarande får sin vilja igenom även om föräldrarna har sagt nej eller blir överösta med godis, leksaker och andra ting som faller utanför ramarna för vad som är normalt för barn i samma ålder.  

Ett barn som fortfarande får välja mat och får serverat sin favoritmat utan att ens behöva smaka på det de andra äter är också bortskämt i matväg, säger han.  

Är det så att skandinaviska barn är mer bortskämda än barn i resten av världen?  

– Barnuppfostran varierar från kultur till kultur, men om du ser till kravens storlek utifrån det materiella är det mycket som visar att norska barn kan vara bland de mest bortskämda i världen. Jultomten i Drøbak får årligen in mer än 250 000 brev från barn i till exempel Japan, Mellanöstern, Indien, Italien, Frankrike, England och så klart Skandinavien. Sett på utifrån vad de önskar sig tenderar skandinaviska barns önskelistor att övergå önskelistor från andra länder.  

Tre tips för att undvika bortskämda barn  

  • Ge barnet villkorslös kärlek, det innebär att du älskar barnet oavsett hur det uppför sig  
  • Acceptera det barn du har fått i gott och ont  
  • Var en tydlig vuxen med konkreta gränser  

Säg till dig själv att du gör så gott du kan  

Men som sjuksyster och trebarnsmamman Tone påpekar: Skuldkänslor kan motverka avsikten. Det är viktigt att ta hand om sig själv för att kunna tänka på barnets bästa.  

Det håller professor Stein Erik Ulvund med om. Han framhåller att föräldrar vid allt för många tillfällen får ta skulden för barnets beteende och har blivit trött på experter som drar alla barn över en kam. Det finns inget facit gällande barnuppfostran.  

Livet är tyvärr orättvist även när det kommer till utmaningar i uppfostran – barn föds med en viss personlighet, på gott och ont, säger han.  

– Några barn är mer irriterade, stressade och aggressiva, medan andra barn är lugna, samarbetsvilliga och tålmodiga. Det handlar inte om att ge barnet skulden, men att vara medveten om vad som försiggår – det gäller att stoppa den onda cirkeln innan det går för långt.  

Barn har olika personligheter. Det finns inget facit på bra barnuppfostran.PROFESSOR I PEDAGOGIK, STEIN ERIK ULVUND

– Du kan minska risken att få ett bortskämt barn genom att försöka bli kvitt skuldkänslorna och ta det lite lugnare. Att sätta gränser kräver energi. Då fungerar det inte att gå omkring med ett konstant dåligt samvete för att du inte räcker till, säger han.  

För Ulvund kan det till exempel handla om att undvika konkurrens med andra föräldrar. Alla fritidsaktiviteter är ett bra exempel där föräldrar ofta känner att barnet “måste” vara med. – Det tar mycket ork och energi, vilket lätt kan leda till att du blir mer auktoritär än vad du egentligen vill. Den auktoritära föräldrastilen är lätt att ta till, men den är gammalmodig och kan lätt bli kränkande säger han.  

– Facit på vad som är bra barnuppfostran är att det inte finns något konkret facit för alla barn. Låt dig inte styras av experterna – du är den bästa experten på ditt eget barn.  

– Säg till dig själv att du försöker så gott du kan. Det gör gott för både stora och små.