Skribent:
Kategori:

Föräldrarollen

Skribent:
Kategori:

Föräldrarollen

Så lyckas du med bonusfamiljen

Idag lever vart tionde barn i Sverige i en bonusfamiljekonstellation. Här är nogra tips till dig som är ny i rollen som bonusförälder.

bonusfamiilj vid frukostbordet
Låt den nya familjen växa fram i sin egen takt. Foto: iStock

När tv-serien Bonusfamiljen började sändas på Svt blev det omedelbart en succé, mycket beroende på ämnet som så många kunde känna igen sig i. Den nya bonusfamiljen, bonusbarnen och den nya partnerns expartner. En röra av nya och gamla familjerelationer – precis som i verkliga livet.

Bonusfamiljen som sådan är ju inget nytt. Men samtalet om den och problematiserande kring hur en sådan ska fungera är ett tecken i tiden. Idag lever vart tionde barn i Sverige i en bonusfamiljekonstellation, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån SCB, då är det inte konstigt att ämnet engagerar så många. Stina Pettersson är socionom och samtalsterapeut. Tillsammans med Thomas Pettersson driver hon Familjeträdet.com, ett företag som specialiserat sig på att möta bonusfamiljer i behov av stöd.

Många ber inte om hjälp

Stina Petterson

Stina Petterson. Foto: Privat

– Det finns mycket skuld och skam i rollen som bonusförälder. Och många ber inte om hjälp med de här frågorna eftersom de tycker att den uppkomna situationen är deras eget fel – eftersom de visste vad de gav sig in på, som de kan få höra från omgivningen.

Stina arbetade tidigare som familjebehandlare och sedan som kurator inom skolans värld. Hon berättar att hon under den tiden mötte och stöttade många barn och föräldrar i olika typer av bonussituationer. När hon sedan träffade en man som hade barn sedan tidigare, hamnade hon själv i en bonusfamilj och fick nya perspektiv på vilka problem som kan uppkomma och vilken typ av stöd du kan behöva.

– Jag började intressera mig för området, vilken typ av hjälp som fanns att tillgå för den som behöver. Så föddes min verksamhet.

Typiska problem i bonusfamiljer

– Vilken typ av problem möter du oftast hos dina klienter?

– Det handlar mycket om att man behöver hjälp med att sätta gränser på olika sätt. Men också om att det ofta finns före detta partners som påverkar den nya familjekonstellationen.

– Det är också vanligt att man faktiskt känner sig som en gäst i sitt eget hem, det är en jobbig situation. Kring de här frågorna arbetar vi med aktivt ledarskap enligt en amerikansk modell, där man fokuserar på föräldrastöd och att känna sig bekväm i rollen som bonusförälder.

– Vad är viktigt att tänka på när man är ny i rollen som bonusförälder?

– Det är otroligt viktigt att man som vuxen också ser barnets perspektiv. Ett barn som har två olika hem lever också med föräldrar som sätter gränser på två olika sätt. Och så alternerar barnet mellan hemmen och det tar alltid ett par dagar att landa i det nya. Så det blir nytt varje gång, även om barnet redan har en bra relation till sina föräldrar. Precis som om du som vuxen skulle få en ny chef varje vecka.

Råd till dig som har bonusbarn

”Sakta ner. Låt den nya familjerelationen växa fram”

 • Prata med varandra. Vilka förväntningar som finns på dig och vilka förväntningar har du på övriga familjemedlemmar?
 • Prata om vilken roll du ska ha – vem är du för barnet?
 • Låt saker ta tid. Det kan ta mellan 5 och 7 år innan en relation sitter, så sakta ner förväntningarna, rusa inte för fort fram.
 • Sök hjälp i tid! Många kör slut på sig själva i försöken att få ihop den nya familjen.
 • Ta hand om dig själv. Umgås med vänner, de som känner dig och där du kan vara dig själv. Du behöver prata med någon som lyssnar och som ser dig.

Fem snabba tips till dig som bonusförälder

 • Försök inte att leva upp till en roll, du måste kunna vara dig själv i din nya familj.
 • Undvik att gå in i konflikter som egentligen inte rör dig.
 • Inled din relation med barnen med att försöka hitta det lustfyllda mellan er.
 • Om det finns både biologiska och bonusbarn – var noga med rättvisan.
 • Föräldraskap handlar inte om biologi, utan om kärlek och engagemang. Vill du vara viktig för dina bonusbarn finns det goda möjligheter till det.

Källa: Psykologiguiden

Vad är en familj, egentligen?

I lagen finns föräldrabalken. I den fastställs det vem som har vårdnad om ett barn och vilket ansvar det innebär. Men vad som egentligen är en familj är däremot upp till var och en att själv definiera. Det finns många olika sätt att använda ordet familj. Så här guidar Vårdguiden till de vanligaste konstellationerna:

 • Bonusfamilj,styvfamilj eller ombildad familj. En familj där flera av medlemmarna i familjen inte har genetiska eller juridiska band till varandra. Familjer som har ombildats kallas ofta för bonusfamiljer eller styvfamiljer. Det kan till exempel vara att en förälder efter en separation har flyttat ihop med en ny partner som kanske också har barn.
 • Enförälderfamilj eller makalös familj. Ensamstående förälder med barn.
 • Kärnfamilj. En man och en kvinna med gemensamma barn.
 • Regnbågsfamilj eller hbtq-familj. En familj där en eller flera av föräldrarna är hbtq-personer, till exempel en familj med föräldrar av samma kön eller en familj där en eller flera av föräldrarna är transpersoner eller har transbakgrund.
 • Självvald familj. En familj där man själv väljer vilka man vill kalla för sin familj. Det kan också vara en kombination av den familj man vuxit upp i och nya självvalda medlemmar.
 • Stjärnfamilj. Alla familjer som inte är kärnfamiljer.
 • Storfamilj eller utvidgad familj. En familj som är större än kärnfamiljen. Den kan till exempel vara utvidgad med släktingar eller sammansatt av två eller flera kärnfamiljer.

Källa: Vårdguiden