Kategori:

Föräldrarollen

Kategori:

Föräldrarollen

Detta bör du tänka på när du flyttar med barn

Många drar sig för att flytta sina barn från den trygga miljö de befinner sig i. Detta bör du tänka på om du funderar på att flytta.

Det kan vara kul och spännande att flytta. För barnet är det viktigt att få vara med i hela processen, och till exempel få vara med och inreda sitt eget rum. Foto: iStock

Ska ni flytta? Många föräldrar funderar över hur de bäst kan förbereda barnet på hela flyttprocessen. Vad bör du ta hänsyn till med tanke på barnen och deras känslor?
Och hur kommer barnet att reagera när flytten väl är ett faktum?

– Barnets reaktion kommer naturligtvis variera beroende på vilken ålder det gäller. För de yngsta barnen är det inte så “farligt” att flytta. De har kanske inte ännu knutit band till vänner, och vardagen styrs av föräldrarna, säger psykologen Trine Eikrem.

Trine Eikrem är psykolog och specialist i Bufetat region öst. Hon har fördjupat sig i familjeterapi och har arbetat med familjerådgivning. Foto: Privat

När barnen blir äldre, blir deras värld större. Vännerna bli viktigare och du kommer att vilja involvera barnet i flyttprocessen.

– Det är olika hur barn reagerar på en flytt beroende på omständigheterna, personligheten och hur väl förberett barnet är. Om det gäller en kort period eller permanent kan också spela in, instämmer familjeterapeuten Elisabeth Meyer Lugg.

För vissa går en flytt relativt smidigt, men för andra kan det bli en stor sorg med många känslor som måste hanteras av barnet och dess vårdnadshavare.

– Det är viktigt att förbereda barnet så gott det går utifrån ålder, behov, förståelse och utvecklingsförmåga, instämmer familjeterapeut Elisabeth Meyer Lugg.

Hur stor övergången blir, beror på vad flytten innebär. Ska ni flytta inom samma stad eller till en annan del av landet?

– Det är en stor skillnad på att till exempel flytta från en trea till en fyra i samma område, och att flytta till en annan stad som innebär att barnet måste byta dagis eller skola, säger Eikrem.

Uppbrott kan vara svårt

En faktor som kan göra det hela ännu mer känsligt är om flytten beror på en skilsmässa. Kanske ska mamma och pappa flytta till var sin del av landet? Är det en ny partner inblandat kan även detta göra situationen ännu mer komplicerad.

Elisabeth Meyer Lugg är familjeterapeut och klinisk barnpedagog med klinisk vidareutbildning inom barn och ungas psykiska hälsa. Foto: Cora Monstad.

– Det kommer att vara enklare att flytta in i ett nytt boende tillsammans med den ursprungliga familjen, än om mamma och pappa ska flytta isär. Är det då en ny kärlek inblandad, blir det ännu mer komplicerat, konstaterar Eikrem.

Hon påminner om att de som är förälskade, gärna har bråttom att flytta ihop. Men det är inte samma sak för barnet:

– Den som har en ny partner har en idé om att nu är vi en ny familj, medan barnet inte hinner ställa om sig. Här måste du ha is i magen. Förvänta dig inte att barnet ska hantera detta på en gång, säger psykologen.

Familjeterapeuten Elisabeth Meyer Lugg instämmer:

– Om uppbrottet inom familjen innebär konflikter runt barnet utöver själva flytten kan det bli mer problematiskt. Barnet kan hamna i konflikt gällande lojalitet, avundsjuka och sorg över att familjen har splittrats, utöver de känslor som den konkreta flytten i sig innebär.

Hon påminner om att barn kan gå in och ur sin sorg, och att vissa tar mer hänsyn till de vuxnas känslor än sina egna.

– Antalet gånger man flyttat och olika erfarenheter kring relationer barnet har med sig sedan tidigare kommer att spela in i barnets reaktioner och beteenden.

Dessa reaktioner kan bestå av sorg, ilska, avvisande och inåtvändhet. Barns olika uttrycksformer är ofta en inbjudan till kontakt, stöd eller tröst, och det är viktigt att ta hänsyn till detta på bästa möjliga sätt.

– Konsten är att inte låta sig avvisas av barnet om det avvisar dig då det oftast ligger ömhet och osäkerhet bakom en avvisning, påpekar Meyer Lugg.

– Involvera barnet tidigt

Psykologen Eikrem understryker att en flytt inte behöver vara något negativt.

– En flytt kan också vara en fin och spännande upplevelse, och många blir glada över att äntligen få ett eget rum till exempel.

För att det ska bli en positiv upplevelse för barnet är det viktigt att de är informerade, gärna så tidigt som möjligt i processen.

– For lite större barn är det viktigt att få veta när saker och ting ska ske. Så berätta för barnet om flyttplanerna så fort de blir konkreta. Då får de tid på sig att förbereda sig. Många barn säger att de kom in i processen ganska sent, och då kom det som en chock. Barnet har juridisk rätt att få säga sitt, även om de inte får bestämma om det ska bli flytt eller inte.

När det gäller en flytt är det bra att besöka skola eller dagis redan innan. Det kan vara bra om barnet får hälsa på sina nya klasskamrater och läraren.

– Det kommer att göra flytten mindre skrämmande, och kanske får barnet en ny vän inför flytten?

Psykologen Eikrem lägger till att vissa barn har lätt för att få nya bekantskaper, medan andra känner sig mer trygga med det som de redan känner till.

– Hur svår flytten upplevs beror också på hur nära vänskaper barnet hade sedan tidigare. Här är det föräldrarna som känner barnet bäst. Använd de kunskaper du har om ditt barn och hjälp barnet där han eller hon befinner sig för tillfället, tipsar Eikrem.

Även Meyer Lugg rekommenderar att bekanta sig med området dit ni ska flytta. Titta på bilder, läs om stället och åk på besök om det finns möjlighet. Det är samtidigt viktigt att ta ordentligt farväl av stället ni flyttar ifrån. Växla telefonnummer med barnets vänner så att de kan hålla kontakten.

– Det är viktigt att lova barnet att han eller hon ska få ta med sig sina egna saker. Samt att det kan vara bra att barnet får vara med och inreda sitt nya rum, och exempelvis få välja färg till väggarna i rummet.

Acceptera saknad

Hon rekommenderar att prata positivt om området dit ni ska flytta, samtidigt som du inte heller ska förminska att han eller hon med allra största sannolikhet kommer att känna saknad. På detta sätt kan du bygga upp en acceptans inför att flytten kan innebära många olika känslor på samma gång.

– Det är viktigt att försöka upprätthålla barnets distansrelationer från sitt tidigare boende och område, under till exempel helger eller lov. Se till att barnet kan göra besök efter flytten, det är viktigt. Det kan vara en trygghet för stunden, samtidigt som det på lång sikt hjälper barnet att hålla en röd tråd genom livet, säger familjeterapeuten.

När det gäller vad som ska följa med i flyttlasset är rådet att ta med något som symboliserar trygghet och viktiga minnen för barnet. Eikrem tror att föräldrarna kan bli överraskade över hur snabbt en vänskap kan bli betydelsefull för barnet.

– Även en fyraåring kan ha en bästa vän på dagis som det känns tungt att flytta ifrån. För äldre barn och tonåringar kan flyttprocessen bli svår. Även här är det viktigt att ha is i magen och ge det lite tid. Men i vissa fall vägrar barnet helt enkelt att finna sig till rätta på den nya platsen. Därför är det bra att ha en backup-plan om det absolut inte fungerar. Det är säkert den sista lösningen för många, men i vissa fall får man faktiskt flytta tillbaka, avslutar Eikrem.

Tips till dig som ska flytta:

  • Informera barnet om flytten tidigt i processen
  • Bekanta er med det nya området
  • Ta ordentligt avsked av det gamla
  • Låt barnet vara med och möblera sitt eget rum
  • Hjälp barnet med att hålla kontakten med sina gamla vänner
  • Acceptera att barnet tycker flyttprocessen är jobbig.
  • Låt det ta lite tid, men ha en backup-plan om barnet absolut inte finner sig till rätta