Kategori:

Föräldrarollen

Kategori:

Föräldrarollen

Irriterar du dig över att barnet spelar för mycket?

Många föräldrar bekymrar sig över barnets förhållande till gaming. Försök att förstå istället för att ha fördomar är experternas råd.

Speltid
Bekymrad över att ungdomen spelar för mycket? Det behöver du nödvändigtvis inte vara, det är mycket få som blir beroende av datorspel. Foto: Marit Aaby Vebenstad
Speltid

Elisa Landa arbetar som rådgivare inom digitala medier.

Många föräldrar oroar sig över att barnen spelar för mycket. Tankar om att ungdomen blir asocial, våldsam eller får problem i skolan associeras ofta med gaming.

– Föräldrar är rädda för att deras barn ska vara annorlunda och bli utanför. De är bekymrade för att barnet blir sluten och mindre social av att spela, säger Elisa Landa, grundare av Trygge digitale foreldre. Hon håller föredrag om trygg internetanvändning för vuxna med barn mellan 8 och 16 år. I mötet med föräldrar till föräldrar går det ofta tillbaka till den här frågan:

– Många är rädda att barnet inte kommer uppleva det sociala livet så som föräldragenerationen gör, påpekar hon.

— Använd sunt förnuft

Landa understryker att det inte är farligt att spela mycket, men föräldrarna bör använda sunt förnuft, precis som med allt annat i livet.

– När vi var små kunde vi sitta ensamma i rummet i timmar med stängd dörr och bygga Lego. Gaming är i grund och botten precis det samma. Och det finns något som heter allt med måtta, och det gäller här också, understryker Landa.

Hon menar att det är viktigt att ha en bra dialog när det gäller spelande hemma och skapa trygga ramar med tydlig kommunikation mellan föräldrar och barn.

–Ett bra tips är till exempel att begränsa spelandet i god tid innan läggdags. Det gäller för all skärmanvändning, säger hon.

Lita på din magkänsla

– Föräldrar måste sätta sig in i vad gaming är och visa mer förståelse för det som fenomen. Samtidigt är det föräldrarnas uppgift att bry sig och ett av sätten vi gör det på är genom att reglera barnens aktivitet när det kommer till gaming och sociala medier, säger Gaute Godager, psykologspecialist på Universitetet i Oslo. Han har själv arbetat som spelutvecklare och jobbar idag med samspelet mellan tonåringar och deras föräldrar.

Han upplever att många oroar sig över att ungdomen tillbringar timme efter timme framför skärmen, men understryker att de flesta klarar av att reglera detta själva.

– Samtidigt är det klart att några är extra sårbara. I regel är det andra saker de kämpar med förutom spelandet. Det kan vara problem i skolan eller med det sociala. Problemen är då oftast summan av flera påfrestningar, säger han.

Även Godager menar att det är på tiden att föräldragenerationen erkänner gaming som en värdefull fritidsaktivitet. Samtidigt förstår han att det inte alltid är så enkelt:

– Det är en svår balansgång, speciellt när det kommer till att reglera hur mycket tid som används framför skärmen. Mycket spelande sker ju på kvällstid och in på natten.

Vid sådana tillfällen är det viktigt att föräldrarna står på sig:

– Har du en dålig magkänsla över ditt barns gaming ligger det ofta något i detta och du bör följa denna känslan.

Råd till föräldrar

Kunskap: Skaffa dig kunskap om datorspel
Dialog: Börja snacka med dina barn om datorspel tidigt. Visa engagemang, lyssna och lär!
Regler: Kom överens om vilka spel och hur mycket tid barnen kan lägga, och regler för eventuell pengaanvändning, på spel.
Spela själv: Spela med barnen, var aktiv och nyfiken

Källa: Medietilsynet

— Visa intresse för gaming

Sättet du angriper problemet på är avgörande.

– Det är viktigt att blanda gränssättningen med värme och intresse. Nyfikenheten och intresset för det barnet håller på med bör finnas innan du reglerar. Om inte blir det lätt bråk och konflikter, säger han.

Hur “hårt” ska du reglera spelandet beror på hur familjelivet ser ut rent generellt.

– Om ungdomen sover bra på nätterna, går till skolan, gör sina läxor, tränar och umgås med vänner emellanåt, är det absolut inte några problem om han eller hon också spelar mycket. Då kan du ha tillit till att ungdomen klarar av att styra detta själv.

Men om han eller hon spelar mycket på natten, inte går till skolan och inte klarar att göra sina läxor måste du som förälder sätta upp hårdare gränser.

Han understryker samtidigt att det är stor skillnad mellan barn. Några klarar att reglera sådana saker själva, medan andra behöver tydliga gränser. I en familj kan detta bjuda på utmaningar om syskon behandlas olika:

– Ja, så klart det ska vara rättvist mellan syskon, men det bör också tas hänsyn till att barn hanterar sådana saker olika utifrån ålder och personlighet.

Skilj mellan storspelare och problemspelare

Han stöttas av Elise Landa som påminner att barn och unga inte är en homogen grupp, något hon menar ofta blir glömt i denna diskussionen:

– Några barn har ett stort intresse för spelande, andra älskar fotboll. Så länge barnet sover gott, är frisk och pigg och har vänner i skolan gör det ingenting om det spelar mycket, understryker hon.

Hon menar också att vi måste skilja mellan storspelare och problemspelare , som kännetecknas av generellt missnöje, irriterat humör och dålig sömn.

– Om vi föräldrar inte klarar av att likställa gaming med andra fritidsaktiviteter kommer vi inte se vilket värde det har, både som social arena, och som den extremt viktiga inlärningsplattform det är, avslutar hon.

När spelandet går för långt

Många ungdomar spelar mycket, men för ett fåtal utvecklas spelandet till ett allvarligt problem. Därför måste man skilja mellan storspelare och problemspelare. Endast speltid är inte tillräckligt för att avgöra om spelandet är ett problem.

Storspelaren

Storspelaren definieras som en som spelar 4 timmar eller mer dagligen, utan att detta nödvändigtvis går ut över hälsan och livskvaliteten. Detta är personer som har ett passionerat förhållande till spel, utan att hobbyn förstörs andra delar av livet.
Det är huvudsakligen pojkar som är storspelare och oftast spelar de onlinespel.

Problemspelaren

Det som kännetecknar problemspelaren är att spelandet blir tvångsmässigt och ett hinder för skola, familj, karriär och det sociala livet.

Vad bör man titta efter?

  • Slutar med alla andra aktiviteter
  • Skär ner på social samvaro med vänner och familj
  • Skolkar från skolan, struntar i läxor och tappar i betyg
  • Spelar på natten och sover på dagen
  • Bråkar med familjen om spelandet

Källa: Medietilsynet.no