Skribent:
Kategori:

Föräldrarollen

Skribent:
Kategori:

Föräldrarollen

Går din ilska ut över ditt barn ibland? Så kontrollerar du humöret

Händer det att du blir så irriterade på dina barn att du förlorar kontrollen över situationen? Här lär du dig metoderna som hjälper dig hålla koll på humöret.

Liten familj manglar självbehärskning vid bordet
Om du blir arg på ditt barn så försök ”backa” från situationen och ta nya tag när du har lugnat ner dig. Foto: iStock

Händer det att du blir irriterade på dina barn? Lugn, det händer oss alla. Att du tappar humöret och tålamodet är en sak, men kanske förlorar du också kontrollen över situationen? Då kan det vara dags att börja agera på nya sätt.

Olof Johansson, legitimerad psykolog på Min Doktor.

Olof Johansson, legitimerad psykolog på Min Doktor.

I situationer där samma mönster har förekommit tidigare, kan vi ibland bli frustrerade och tappa humöret. Vi kan bli frustrerade över att situationen inte har blivit som man tänkt sig och att du som förälder känner att man gör samma sak om och om igen (trots att det inte fungerar).

I en del stressade och pressade situationer kan det vara svårt att ta barnets perspektiv och då blir det såklart också lättare att de brusar upp, säger Olof Johansson, legitimerad psykolog på Min Doktor. Där hjälper han både barn och föräldrar som söker hjälp och råd när de mår dåligt, eller barn som har svårigheter som exempelvis oro och ångest.

– Efter en stunds samtal brukar det vara vanligt att det dyker upp teman som rör skuldkänslor och oro kring att “inte vara sitt bästa själv” runt barnen. Det kan handla om föräldrar som kämpar sig igen en period av stress, ångest eller depression och som samtidigt känner att de inte kan vara den förälder de skulle vilja vara.

Fel taktik att brusa upp

Att höja rösten när barnet inte lyssnar är ingen bra taktik för att förändra barnets beteende och kan skapa ett otryggt klimat.

– Om ett barn inte verkar lyssna, så är det verkligen fel taktik att brusa upp och skrika. Barns uppmärksamhet kan vara riktade åt ett annat håll och även om de “borde” höra att vi ropar eller säger något så kan det vara så att de faktiskt inte hör. Då blir det väldigt oförutsägbart om en förälder plötsligt blir arg – och orättvist också för den delen, säger Olof Johansson.

Om barnet inte lyssnar

– Är det så att barnet “inte lyssnar”, exempelvis på förmaningar eller tillsägelser så är det nästa omöjligt att förändra barnets beteende genom att göra något i just den stunden. Visserligen kan man höja rösten och så kanske barnet lyssnar just den gången – men nästa gång kommer det vara samma mönster igen, påpekar Olof Johansson.

Vad kan man göra istället?

Om barnet inte lyssnar är det viktigt att försöka lyfta blicken från situationen och istället försöka förstå varför man har hamnat i just den situationen.

– Det kan ju vara så att man upprepat samma förmaning så många gånger att den liksom nästan blir som bakgrundsbrus. När det är möjligt kan det därför vara en bättre strategi att prata med barnet innan den aktuella situationen uppstår, säger Olof Johansson.

Sju tekniker som gör det lättare att behålla lugnet

 1. Gå ifrån och lugna ner situationen
  Om du blir arg är en effektiv teknik att “backa” och gå ifrån situationen en liten stund. Ta ett par djupa andetag. Därefter kan man närma sig situationen igen – men med en ny och förhoppningsvis lugnare sinnesstämning.
 1. Undvik att ta konflikten personligt
  Precis som med andra konflikter så triggas de lättare om allmäntillståndet är sänkt. Ofta kan det handla om trötthet, stress och hunger. Precis som de flesta småbarnsföräldrar vet, så kan barn bli på oerhört dåligt humör om de är hungriga – men ibland glömmer vi bort att vi själva också behöver äta, sova och ha lagom mycket stimulans.
 1. Visa känslor på ett rimligt sätt och be om ursäkt
  Det är okej att exempelvis bli arg eller ledsen. Det är en del av vår kommunikation och det kan vara stressande att inte få förmedla vad vi känner. Du kan på så sätt också bli en modell för barnet över varför man exempelvis blir arg och sen lugnar sig igen. Det är också viktigt att be om ursäkt om du kanske har använt en hård ton.
 1. Se till att få avlastning – be om hjälp emellanåt
  Om du känner att du blir stressad av samvaron med dina barn så kanske det finns någon som kan hjälpa dig emellanåt. Försök att avlasta dig vissa perioder och om ni är två vårdnadshavare kan man försöka låta den andre ta över om en situation blivit infekterad. Då kan det vara bra att försöka “svälja sin stolthet” över att det kanske inte blev så bra.
 1. Planering
  Det absolut viktigaste en förälder kan göra för att undvika konflikter är att planera. För de flesta är det fullt möjligt att sätta sig ner och skriva ner de vanligaste konflikt-områdena. Det rör sig ofta om ganska enkla saker som att det blir stressigt på morgonen, barnen vill inte följa med hem från förskolan, syskon-bråk då de är trötta och så vidare. För att undvika ilska så ska man i så stor utsträckning som möjligt prova lösningar för att komma runt dessa situationer. Man kanske kan gå upp tidigare, lägga fram kläder på kvällen, göra ett schema som barnen ska titta på för att få bättre morgonrutiner. När det gäller att hantera svåra situationer så kan det också vara viktigt att låta barnen vara med i planeringen. Med andra ord; att försöka se till så att det blir ett gemensamt projekt att navigera förbi konflikter.
 1. Rutiner
  En annan bra sak är rutiner. Om det finns tydliga rutiner kring läggning, skärmtid, mat och så vidare så blir det lättare att undvika konflikter. Då finns inte samma behov för barnet att prova vilket “manöverutrymme” som finns. Om de vet att det inte hjälper att skrika för att det är läggdags, så kommer de sluta med det efterhand.
  Om du exempelvis inte står ut med barnets sorg över att skärmtiden är slut så blir det lätt undantag. Då uppstår oklara regler som kan skapa osämja längre fram. Försök att stå ut med barnets känslor och dina egna. Om du inte kan hantera dina egna känslor så svämmar de lätt över.
 1. Se över hur ni kommunicerar – i hela familjen
  Det har visat sig att på generell nivå så samvarierar konflikter mellan barns vårdnadshavare med konflikter och aggression mot barn. Det kan alltså vara en bra idé att tänka på hur man kommunicerar i allmänhet i familjen och inte enbart hur man är med sina barn.