Kategori:

Graviditet

Kategori:

Graviditet

Havandeskapsförgiftning - detta bör du veta!

Havandeskapsförgiftning är ett sällsynt tillstånd, men kan vara farligt för de som drabbas. Var medveten om de tidiga symptomen och se vad du kan göra själv.

Gravid kvinnas mage
Orsaken till havandeskapsförgiftning är fortfarande inte helt känt. Foto: iStock

Vid havandeskapsförgiftning, eller preeklampsi, får den gravida kvinnan högt blodtryck och protein i urinen. Tillståndet kan uppstå efter vecka 20 i graviditeten. Enligt Norsk Helseinformatikk förekommer havandeskapsförgiftning i omkring tre procent av alla graviditeter.  

Den gravida märker som regel inga tecken på havandeskapsförgiftning innan tillståndet har blivit mer allvarligt.  

Barnmorska Henriette Haugeto

Barnmorska Henriette Haugeto. Foto: Privat

Men tidiga tecken kan uppdagas på graviditetskontroll, då blodtryck och urin kontrolleras, förklarar barnmorskan Henriette Heugeto vid Oslo jordmor og kvinnesenter 

– Symptom som kvinnan kan uppleva själv är flimmer för ögonen, huvudvärk, illamående, plötslig svullnad i ansikte, händer eller fötter och smärta under bröstkorgen, lägger hon till.  

Okänd orsak 

Orsaken till havandeskapsförgiftning är fortfarande inte helt känd. Men forskare tror att problemet beror på ett fel i moderkakan, även kallad placentan. Moderkakan har som uppgift att bland annat filtrera blodet mellan mamman och fostret.  

– Sviktande moderkaksfunktion är orsaken till symptomen hos den gravida kvinnan, men vi vet inte vad som är orsaken till bristerna i moderkakan, förklarar Haugeto 

Vid havandeskapsförgiftning växer inte moderkakan som den ska. Barnet kan få för lite näring, och cellerna i moderkakan sänder ut kemiska föreningar i mamman, skriver Helsenorge.no.  

Behandling vid havandeskapsförgiftning  

Det är svårt att förutsäga sjukdomsförloppet och i vissa fall kan tillståndet förvärras snabbt. Därför råder barnmorskan alla gravida att gå på regelbundna graviditetskontroller hos en barnmorska eller läkare.  

– Vid mild grad av havandeskapsförgiftning finns det ofta bara behov av extra graviditetskontroller. Blodtrycksmediciner kan vara aktuellt. Vid allvarlig havandeskapsförgiftning blir den gravida kvinnan inlagd på sjukhus för övervakning. I vissa fall måste barnet förlösas i förtid, förklarar Haugeto 

I de flesta fall blir en havandeskapsförgiftning inte allvarlig, men det innebär en ökad risk för reducerad fostertillväxt och för tidig födsel, upplyser Norsk HelseinformatikkFör vissa kan tillståndet leda till allvarliga komplikationer som krampanfall och problem med lever, njurar, hjärta och lungor.  

– För att förhindra krampanfall kan man ge magnesiumsulfat intravenöst. Havandeskapsförgiftning försvinner inte innan barnet är fött. Om barnet måste förlösas före beräknat datum kan födseln sättas igång med hjälp av mediciner (induktion) eller så görs ett kejsarsnitt, förklarar barnmorskaHaugeto 

Vad händer härnäst?

De flesta kvinnor återgår till det normala efter att barnet har fötts. Men de kan behöva stanna några dagar på sjukhuset för att återhämta sig från stressen.  

– Eftersom havandeskapsförgiftning ökar chansen att få densamma även i nästa graviditet kommer kvinnan att få extra uppföljning under nästa graviditet. Efter förlossningen kan barnet behöva extra uppföljning, men det beror på en rad faktorer som till exempel hur tidig födseln var och barnets vikt, säger Haugeto 

För tidig födsel kan ibland medföra allvarliga hälsoproblem. Behandlingen av för tidigt födda har dock blivit mycket mer avancerad och barn som är födda så tidigt som vecka 28 klarar sig ofta bra, enligt Helsenorge.no. 

 

Detta måste du veta 

  • Havandeskapsförgiftning är ett tillstånd under vilket den gravida har förhöjt blodtryck och proteiner (äggvita) i urinen.  
  • Blodådrorna i moderkakan blir trånga, därmed får moderkakan och fostret mindre blodtillförsel än de egentligen skulle ha haft.  
  • Den gravida behöver inte ha några besvär – särskilt tidigt i förloppet.  
  • De vanligaste symptomen är huvudvärk, ögonsymptom, illamående eller magsmärtor.  
  • Kvinnan kan också uppleva besvär som flimmer framför ögonen, plötslig svullnad i ansiktet, händerna eller fötterna, och smärta under bröstkorgen.  
  • Havandeskapsförgiftning uppstår efter vecka 20 i graviditeten – men blir vanligare närmare förlossningen.  
  • Kvinnor med havandeskapsförgiftning ska kontrolleras och följas upp av en specialist. I de flesta fall förlöper en havandeskapsförgiftning utan komplikationer, men det råder ökad risk för reducerad fostertillväxt och för tidig födsel.  

Källor: Norsk Helseinformatikk och barnmorskan Henriette Haugeto vid Osljordmor og kvinnesenter