Skribent:
Kategori:

Hälsa

Skribent:
Kategori:

Hälsa

Kan det vara allergi? Så gör du för att få veta säkert

Det kliar i ögonen eller halsen. Andningen är påverkad och så rinner ögonen. Men varför? Är det farligt? Och vad kan du göra åt det? Misstänker du att ditt barn är allergiskt så finns det hjälp att få.

Pojke äter nötter
På en vårdcentral kan man göra en utredning som kartlägger om barnet är allergiskt och vilken allergi barnet i så fall har.

Vanliga allergener i Sverige

Luftburna

Pollen

 • Lövträd – al, hassel, björk, ek
 • Gräs – vanligen timotej, ängssvingel, engelskt rajgräs
 • Blommor – gråbo, malörtsambrosia

Kvalster

Pälsdjur

 • Hund
 • Häst
 • Katt
 • Marsvin
 • Kanin
 • Ko
 • Råtta

Mögel

 • Cladosporium
 • Alternaria

Födoämnen

 • Komjölk
 • Ägg
 • Trädnötter
 • Jordnötter
 • Soja

Insektsgift

 • Bi och humla
 • Geting

Om du misstänker att ditt barn har en allergi som bara ger lite besvär kan det vara bra att börja med att kartlägga när, var och hur barnet reagerar, berättar Rebecka Gardell, legitimerad läkare på den digitala vårdtjänsten KRY.

– Skriv ner när barnet får reaktioner och vad barnet kan ha ätit eller på annat sätt utsatts för i samband med att reaktionen kom. Rör det sig om svårare besvär är det viktigt att söka hjälp, så att en bedömning kan göras om en utredning bör göras.

Risken att drabbas av allergi ökar om någon av ens föräldrar har allergi.

– Ofta är allergier genetiskt betingade och det är inte mycket man kan göra för att motverka dessa. Det finns dock vissa studier som talar för att tidig introduktion av särskilda födoämnen som till exempel jordnötter kan minska risken för utveckling av jordnötsallergi, påpekar Rebecka Gardell.

Vilka allergier är vanligast bland barn i Sverige?

Här är det vanligt att man är allergisk mot pälsdjur och pollen. Olika typer av allergi kan skilja sig åt mellan olika åldrar.

– Hos bebisar och små barn är allergi mot mjölk, ägg och sojaprotein vanligt. Hos skolbarn är det vanligt med allergi mot pollen, pälsdjur samt ägg, fisk och vissa nötter, säger Rebecka Gardell.

Symptom och allergitest

Vid en allergi överreagerar kroppens immunförsvar mot ett specifikt ämne och man får en allergisk reaktion. Livsmedel, pollen och pälsdjur är några exempel på ämnen i omgivningen som vi kan reagera mot. Vilken typ av symtom man drabbas av skiljer sig åt mellan olika allergier. Kontaktallergier är exempelvis vanliga orsaker till allergiska utslag.

– Man kan ha ett positivt allergitest utan att faktiskt känna av allergi – men har man besvär kan testerna ge en indikation på vilka allergier som är sannolika och inte, påpekar Rebecka Gardell.

Allergiutredning på vårdcentral

För att fastställa vilken allergi man lider av och kunna anpassa rätt behandling finns det olika tillvägagångssätt beroende på vilka besvär man uppvisar. På en vårdcentral kan man göra en utredning som kartlägger vilken allergi barnet har.

Rebecka Gardell

Rebecka Gardell, legitimerad läkare på KRY

– Först kartlägger man när barnet har besvär och vad man tror att barnet reagerar mot. Därefter fortsätter utredningen lite olika beroende på vilken allergi det gäller. Gäller det pollenallergi och barnet har typiska symtom under pollensäsong kan det räcka med att testa att sätta in behandling och se om det hjälper. Om det exempelvis gäller nötallergi kan blodprover och remiss till barnallergimottagning vara aktuellt. Ibland görs även så kallad provokationer där man först får undvika det misstänka allergenet en period för att se om besvären försvinner. Därefter får man utsätta sig för det misstänkta allergenet igen – och återkommer besvären då, kan det tala för allergi, säger Rebecka Gardell.

Blodprov och pricktest

Genom blodprov får man svar på vilka allergener som barnet har antikroppar mot.

– Genom att ta ett blodprov kan man exempelvis se specifikt vilka nötter som barnet är allergiskt mot. Då slipper barnet undvika alla slags nötter i onödan. Ibland görs även pricktest, säger Rebecka Gardell.

Behandlingsmetoder

Olika allergier kan behandlas med olika metoder som hjälper till att lindra symptom.

– Gäller det pollenallergi eller pälsdjursallergi är antihistaminer vanligt, ofta i flytande form eller med munsönderfallande tabletter. Har man däremot en allvarlig nötallergi brukar man få läkemedel att ha i beredskap, oftast adrenalinpenna, som används akut vid en begynnande allergisk chock, säger Rebecka Gardell.

Kan allergier gå över?

– Ja, allergier kan i vissa fall “växa bort” och försvinna ju äldre man blir, säger Rebecka Gardell.

Om ditt barn plötsligt blir allergiskt:

 1. Du ska omedelbart söka vård om ditt barn får svullnad över läppar och svalg, eller svårt att andas.
 2. Om ditt barn får återkommande utslag i samband med att hen har kommit i kontakt med något, är det bra om barnet får genomgå en allergiutredning hos en vårdcentral.
 3. Du kan själv försöka kartlägga vad som orsaker de allergiska besvären– skriv ner dina observationer.
 4. Det är också viktigt att berätta för förskola, skola och fritids om ditt barns situation och eventuella behandling.

Allergi eller överkänslighet?

Ditt barn har blåsor och det kliar, men hur vet du att det rör sig om en allergi eller ”bara” överkänslighet? Och vad är egentligen skillnaderna?

Kort kan man säga att vid allergi reagerar immunförsvaret på någonting de allra flesta tål,  och slår bakut.

När det gäller överkänslighet så är inte immunförsvaret inblandat. Till exempel är doftöverkänslighet inte en allergi, utan kroppen som reagerar på tobaksrök, parfym och avgaser med bland annat snuva, hosta och huvudvärk. Även glutenintolerans, där kroppen inte kan bryta ner proteinerna i vete, råg och korn, och laktosintolerans, där kroppen inte kan bryta ner komjölkprodukter, faller under in överkänslighet. Här handlar behandlingen i huvudsak om att undvika de ämnen som kroppen reagerar på.

Källor: LäkartidningenAstma- och allergilinjen